Landet runt

WSSK landet runt

Klubben har delegerat ut ansvaret för de regionala hundägaraktiviteterna till sina aktivitetsgrupper.

Här hittar du mängder med sysslesättningar ihop med din hund och tillsammans med likasinnande.


Västerbotten har tagit ett steg längre och bildat en sektion med egen styrelse men lyder ändå under moderklubben.


Vad är en Aktivitetsgrupp och vad gäller för en sådan? Aktivitetsgrupperna kan få ekonomiskt stöd av klubben, läs mer HÄR!


Vi behöver dig som vill hjälpa till i aktivitetsgrupperna! Är du intresserad - hör av dig till:

aktiv@wssk.se eller till den grupp du vill hjälpa till i.


Uppdateringar på AGs sidor ska också skickas tilll aktiv@wssk.se , aldrig direkt till webbadmin.


Aktivitetsgrupper/kontaktpersoner

Klicka på rubrikerna nedan så hamnar du på en sida som berättar vad som händer i din del av landet.

Några av grupperna har egna hemsidor. Indexerat på geografisk ordning, från norr till söder.


Observera att Sektion Västerbotten uppdaterar sin sida själv.