Östergötland

Östergötland

Kontaktperson

Vakant

På facebook finns en aktivitetsgrupp för oss som bor nära/ i Östergötland, tanken med den sidan är att utöver aktiviteterna som WSSK anordnar kan man lätt hitta sällskap för promenader men också utbyta erfarenheter med varandra. Sidan heter "Welshar i Östergötland". Välkommen!.