Medlemskap

Bli medlem!


KURSER • AKTIVITETER • TIDNING


Det och mycket annat får du ta del av om du blir medlem i vår klubb.


Många av våra medlemmar sysslar med utställning, en mycket spännande och trevlig aktivitet. Men varför inte pröva även annat? Om du börjar apporteringsträna din hund kanske du får intresse att söka dig vidare mot jaktinriktade kurser. Om du låter din hund följa ett blodspår, så väcks förmodligen ett stort intresse hos både dig och hunden till att gå vidare mot viltspårprov. Lydnad, rallylydnad och agility är också aktiviteter inom klubben.


Hos många av våra Aktivitetsgrupper sker kursverksamhet inom både apportering och viltspår. Hittar du inget där på nära håll så kan du även kolla upp SSRKs lokala kursutbud.

MEDLEMSKAP


För att kunna delta i WSSKs verksamhet måste du vara medlem. Gör så här:


Betala in avgiften till WSSKs konto pg 32 94 84-0 och i meddelanderutan anger du ditt namn och adress, e-post och/eller tel nr.


OBS - viktigt! Glömmer du namnet vet vi inte vem som har betalt och glömmer du adressen kan vi inte nå dig och bl a skicka medlemstidningen. E-post och/eller tel nr behövs för att vi ska kunna nå dig om något är oklart - gäller alla typer av medlemskap men speciellt om det är gåvomedlemskap då vi inte har uppgifter om enskilda hundar. Får texten inte plats vid betalning så ange namn och vad betalningen avser samt maila sedan övriga uppgifter till medlemsansvarig, se Kontakt.


Utlandsbetalning: För pg-nummer 32 94 84-0 gäller

IBAN: SE95 9500 0099 6042 0329 4840

BIC (Swift-adress): NDEASESS


Medlemsavgifter

Ordinarie medlem                               250 SEK

Familjemedlem                                     50 SEK

Utlandsmedlemskap                           350 SEK

Gåvomedlemskap inom Sverige         100 SEK

Gåvomedlemskap utland                    150 SEK


Familjemedlemskap gäller person i samma hushåll som den fullbetalande ordinarie medlemmen. Familjemedlem får inte klubbens tidning men har annars samma rättigheter och skyldigheter som ordinarie medlem.


Gåvomedlemskap kan enbart tecknas av uppfödare och gäller för valpköpare i såväl Sverige som utland med olika avgifter. Valparna får vara högst 9 månader gamla och medlemskapet gäller i ett år. Valpköparna likställs med ordinarie medlem.


ÄNDRING AV EPOSTADRESSER


Om du som medlem fått en eller bytt e-postadress så observera att den uppgiften enbart ska skickas till vår medlemsansvariga, medlemsregistret@wssk.se

och EJ till någon annan.

Tack!

Medlemsansvarig

Se under Kontakt 

Skicka ett mail vid adressändring!

TÄVLINGAR

Du som vill tävla för WSSK och behöver ett medlemsintyg kan skicka ett mail och be om detta hos medlemsansvarig:

medlemsregistret@wssk.se


Tack för att du tävlar för WSSK!