Medlemskap

INFORMATION MAJ 2022


Det är inte alla gånger som det blir eller går precis som man har tänkt sig och så är det för oss när vi började digitalisera medlemsregistret. Programmet som vi har är anpassat för företag och därav är texten på fakturorna inte vad vi vill ha. Men allt eftersom vi blir uppmärksammade på felen försöker vi justera och anpassa och förhoppningsvis hittar vi alla de ställen som vi måste ändra på. Får Ni en påminnelse på medlemsavgiften och har betalat in så kan Ni maila någon av oss så fixar vi det.

Jag hoppas att alla medlemmar har förståelse för att det är en del barnsjukdomar i början men på sikt tror vi fortfarande att det blir bra och vi kommer spara resurser som vi kan lägga på roligare saker än porto.

Ibland är det detektivarbete att räkna ut vilken medlem som en inbetalning gäller, vi hittar inte namnet på den som betalat, vi söker på namn, eventuell adress om den finns med för att hitta vem det gäller. Ibland hittar vi telefonnummer som vi ringer upp. Ofta är det att en sambo eller att betalningen gjorts via ett företagskonto etc.


För att underlätta för oss, som sköter detta helt ideellt på vår fritid, behöver Ni skriva fakturanummer och namn på medlemmen vid inbetalningen. Om någon mot förmodan inte längre vill vara kvar är det bra om vi får veta det får då kommer ni inte få faktura och ev. påminnelse.


Monica (medlemsregistret) och Lena (kassör)

Bli medlem!


KURSER • AKTIVITETER • TIDNING


Det och mycket annat får du ta del av om du blir medlem i vår klubb.


Många av våra medlemmar sysslar med utställning, en mycket spännande och trevlig aktivitet. Men varför inte pröva även annat? Om du börjar apporteringsträna din hund kanske du får intresse att söka dig vidare mot jaktinriktade kurser. Om du låter din hund följa ett blodspår, så väcks förmodligen ett stort intresse hos både dig och hunden till att gå vidare mot viltspårprov. Lydnad, rallylydnad och agility är också aktiviteter inom klubben.


Hos många av våra Aktivitetsgrupper sker kursverksamhet inom både apportering och viltspår. Hittar du inget där på nära håll så kan du även kolla upp SSRKs lokala kursutbud.

MEDLEMSKAP


För att kunna delta i WSSKs verksamhet måste du vara medlem. Gör så här:


Betala in avgiften till WSSKs konto pg 32 94 84-0 och i meddelanderutan anger du ditt namn och adress, e-post och/eller tel nr.


OBS - viktigt! Glömmer du namnet vet vi inte vem som har betalt och glömmer du adressen kan vi inte nå dig och bl a skicka medlemstidningen. E-post och/eller tel nr behövs för att vi ska kunna nå dig om något är oklart - gäller alla typer av medlemskap men speciellt om det är gåvomedlemskap då vi inte har uppgifter om enskilda hundar. Får texten inte plats vid betalning så ange namn och vad betalningen avser samt maila sedan övriga uppgifter till medlemsansvarig, se Kontakt.


Utlandsbetalning: För pg-nummer 32 94 84-0 gäller

IBAN: SE95 9500 0099 6042 0329 4840

BIC (Swift-adress): NDEASESS


Medlemsavgifter

Ordinarie medlem                               250 SEK

Familjemedlem                                     50 SEK

Utlandsmedlemskap                           350 SEK

Gåvomedlemskap inom Sverige         100 SEK

Gåvomedlemskap utland                    150 SEK


Familjemedlemskap gäller person i samma hushåll som den fullbetalande ordinarie medlemmen. Familjemedlem får inte klubbens tidning men har annars samma rättigheter och skyldigheter som ordinarie medlem.


Gåvomedlemskap kan enbart tecknas av uppfödare och gäller för valpköpare i såväl Sverige som utland med olika avgifter. Valparna får vara högst 9 månader gamla och medlemskapet gäller i ett år. Valpköparna likställs med ordinarie medlem.


För gåvomedlemskap gäller följande:

  • medlemsavgift om 100 kr för person bosatt i Sverige och 150 kr för person bosatt i utlandet
  • betala till WSSK:s konto pg 32 94 84-0
  • för utlandsboende: för pg-nummer 32 94 84-0 gäller IBAN: SE95 9500 0099 6042 0329 4840 BIC (Swift-adress): NDEASESS
  • ange köparens namn +”gåvomedlemskap kull född 2021-xx-xx”
  • mejla övriga uppgifter om köparen till medlemsregistret@wssk.se


ÄNDRING AV EPOSTADRESSER


Om du som medlem fått en eller bytt e-postadress så observera att den uppgiften enbart ska skickas till vår medlemsansvariga, medlemsregistret@wssk.se

och EJ till någon annan.

Tack!

Medlemsansvarig

Se under Kontakt 

Skicka ett mail vid adressändring!

TÄVLINGAR

Du som vill tävla för WSSK och behöver ett medlemsintyg kan skicka ett mail och be om detta hos medlemsansvarig:

medlemsregistret@wssk.se


Tack för att du tävlar för WSSK!