Kontakt

En rasklubb tillhörande Svenska Spaniel och Retrieverklubben

Kontakt

 

Här hittar du kontaktuppgifter till samtliga personer som är knutna till Wssk. Välkommen att kontakta oss!

Funktion

Namn

Epost

Telefon

Ordförande

Utställning

Ansvarig utgivare

Janne Gustavsson

ordf@wssk.se

utstall@wssk.se

 

Vice ordförande

Jaktprov

Torbjörn Håkansson

v.ordf@wssk.se

jakt@wssk.se

070 653 67 42

Sekreterare Postmottagare

Ida Lilja

sekr@wssk.se

 

Ledamot Kassör

Birgitta Limnefelt Sundin

kassor@wssk.se

 

Ledamot Avel

Birgita Himreus

avel@wssk.se

 

Ledamot Agility,

Utbildning

Margareta Svedlund

utbild@wssk.se

0733-701728

Ledamot Viltspår

Rune Fernström

viltspar@wssk.se

072 967 50 77

Suppleant 1 Rallylydnad Lydnad

Jenny Höök

rallydnad@wssk.se

lydnad@wssk.se

 

Suppleant 2 Aktivitetsgrupper Bitr.Avel

Susanne Andersson

aktiv@wssk.se

 

Utsedda av och underställda styrelsen:

 

 

 

Avels- och uppfödarkommitté

Uppdateras senare

 

 

Medlemsansvarig

Monica Seiron

medlemsregistret@wssk.se

0722 39 95 05

Rasinformatör

Valphänvisare

Carina Dahlberg

info@wssk.se

0739 78 38 80

Redaktör WelshNytt

Dan Axelsson

welshnytt@wssk.se

 

Webbadmin

Eva Frisk

webbadmin@wssk.se

0703 65 25 58

Ansvarig Welshshopen

Carsten Haven Sörensen

shop@wssk.se

 

 

 

 

 

Valda och och underställda årsmötet:

 

 

 

Revisor, ordinarie

Agneta Jonsson

 

 

Revisor ordinarie

Jane Hultgren

 

 

Revisor, suppleant

Eva Stackerud Lundqvist

 

 

Revisor, suppleant

Jan Berglund

 

 

Valberedning sammankallande

Lilian Jonsson

lilian.r.jonsson@gmail.com

 

Valberedning ledamot

Anne Blomster Gunnarsson

 

 

Valberedning ledamot

Dan Axelsson