Kontakt

En rasklubb tillhörande Svenska Spaniel och Retrieverklubben

Kontakt


Här hittar du kontaktuppgifter till samtliga personer som är knutna till Wssk. Välkommen att kontakta oss!

Funktion

Namn

Epost

Telefon

Ordförande

Utställning

Ansvarig utgivare

Lotta Samuelsson

070 2374588

Vice ordförande

Jaktprov

Torbjörn Håkansson

070 653 67 42

Sekreterare Postmottagare

Ida Lilja

Box 5133, 311 05 Vinberg

0730 59 67 11

Ledamot Kassör

Birgitta Limnefelt Sundin


Ledamot Avel

Birgitta Himreus

070 3338306

Ledamot Agility,

Utbildning, Viltspår

Margareta Svedlund

0733-701728

Ledamot Rallylydnad Lydnad

Jenny Höök

0703 95 43 43

Suppleant 1 Aktivitetsgrupper

Susanne Andersson

0703 77 92 49

Suppleant 2 Resultatredovisning

Susanne Nilsson

0705 27 86 32

Utsedda av och underställda styrelsen:
Avels- och uppfödarkommitté

Birgitta Himreus, ansvarig
Susanne Andersson
Janne Gustavsson
Tina Ratkovich

avel@wssk.se


Medlemsansvarig

Monica Seiron

0722 39 95 05

Rasinformatör

Valphänvisare

Carina Dahlberg

0739 78 38 80

Redaktör WelshNytt

Lotta Larsson


Webbadmin

Eva Frisk

0703 65 25 58

Ansvarig Welshshopen

Torbjörn Håkansson


Valda och och underställda årsmötet:
Revisor, ordinarie

Agneta JonssonRevisor ordinarie

Jane HultgrenRevisor, suppleant

Eva Stackerud LundqvistRevisor, suppleant

Jan BerglundValberedning sammankallande

Janne Gustavsson


Valberedning ledamot

Anne Blomster GunnarssonValberedning ledamot

Dan Axelsson