Kontakt

Kontakt


Här hittar du kontaktuppgifter till samtliga personer som är knutna till Wssk. Välkommen att kontakta oss!
Om du i mobil inte ser alla kolumner med Funktion, Namn, Epost och Tel så prova att hålla den liggande.

Funktion

Namn

Epost

Telefon

Styrelsen


Ordförande

Ansvarig utgivare WelshNytt och webb

Rigmor Långström

Vice Ordf

Jenny Höök

Kassör

Martin Löfgren

Sekreterare Postmottagare

Kaj Dahlborn

Ledamot 

Susanne Nilsson

Ledamot 

Anette Lundin

Ledamot 

vakant

Suppleant 1

vakant

Suppleant  2


Ulrika Paulsson

Utsedda av och underställda styrelsen:
Avelskommittén

Rigmor Långström

Medlemsregister *) OBS se info nedan

Svenska Kennelklubben 


WSSK: Martin Löfgren

Kommunikation

Jenny Höök


Jakt

Jenny Höök


Viltspår

Anette Lundin


Utbildning

Anette Lundin


Utställning

Ulrika Lundell


Aktivitetsgrupper

Anette Lundin


Resultatansvarig

Susanne Nilsson


Rasinformatör

Valphänvisare

Carina Dahlberg

Redaktör Welshnytt

Annica Jardmark

Höckerum, Solsidan

615 75 Ringarum

Webbadmin

Eva Frisk

Ansvarig Welshshopen

vakant

Valda och och underställda årsmötet:
Revisor, ordinarie

Ulf Dahlin


Revisor ordinarie

Mona-Lena Beckman


Revisor, suppleant

Eva Stackerud LundqvistRevisor, suppleant

Jan BerglundValberedning sammankallande

Anne Blomster Gunnarsson

+46706 984936


Valberedning ledamot

Camilla EngblomValberedning ledamot

Louise Tibell*) Svenska Kennelklubben (SKK) administrerar ditt medlemskap i WSSK.
Postadress: Svenska Kennelklubben, Medlemsservice, Box 771, 191 27 Sollentuna
Telefon: 08 – 795 33 44 (telefontider mån-fre kl 10-12 och 13-15)
E-post:medlem@skk.se