Kontakt

En rasklubb tillhörande Svenska Spaniel och Retrieverklubben

Kontakt

 

Här hittar du kontaktuppgifter till samtliga personer som är knutna till Wssk. Välkommen att kontakta oss!

samt av styrelsen utsedda och underställda medarbetare

Funktion

Namn

Epost

Telefon

Ordförande

Utställning

Ansvarig utgivare

Lilian Jonsson

ordf@wssk.se

utstall@wssk.se

0435-20072

070 620 34 49

Vice ordförande

Jaktprov

Torbjörn Håkansson

v.ordf@wssk.se

jakt@wssk.se

070 653 67 42

Ledamot Kassör

Birgitta Limnefelt Sundin

kassor@wssk.se

 

Ledamot Avel

Eva Fabiansson Johnsson

avel@wssk.se

042-23 52 30

Ledamot Rallylydnad,

Allroundwelshen

Anita Korvela

rallylydnad@wssk.se

0727 33 13 32

Ledamot Aktivitetsgrupper

Vakant

aktiv@wssk.se

 

Ledamot Viltspår

Rune Fernström

viltspar@wssk.se

072 967 50 77

Adjungerad sekreterare

Postmottagare

Vakant, post skickas till ordförande

sekr@wssk.se

 

Suppleant 1 Utbildning Agility

Margareta Swedlund

utbild@wssk.se

agility@wssk.se

0733-701728

Suppleant 2 Lydnad

Jenny Höök

lydnad@wssk.se

 

Utsedda av och underställda styrelsen:

 

 

 

Avels- och uppfödarkommitté

Catarina Hultgren

Carina Arvidsson

Carsten Haven Sörensen

 

 

Medlemsansvarig

Monica Seiron

medlemsregistret@wssk.se

0722 39 95 05

Rasinformatör

Valphänvisare

Carina Dahlberg

info@wssk.se

0739 78 38 80

Redaktör WelshNytt

Dan Axelsson

welshnytt@wssk.se

 

Webbadmin

Eva Frisk

webbadmin@wssk.se

0703 65 25 58

Ansvarig Welshshopen

Carsten Haven Sörensen

shop@wssk.se

 

 

 

 

 

Valda och och underställda årsmötet:

 

 

 

Revisor, ordinarie

Agneta Jonsson

 

 

Revisor ordinarie

Jane Hultgren

 

 

Revisor, suppleant

Eva Stackerud Lundqvist

 

 

Revisor, suppleant

Jan Berglund

 

 

Valberedning sammankallande

Nina Korvela

 

 

Valberedning ledamot

Rolf Carlsson

 

 

Valberedning ledamot

Jan Gustavsson