Kontakt

Kontakt


Här hittar du kontaktuppgifter till samtliga personer som är knutna till Wssk. Välkommen att kontakta oss!
Om du i mobil inte ser alla kolumner med Funktion, Namn, Epost och Tel så prova att hålla den liggande.

Funktion

Namn

Epost

Telefon

Styrelsen


Ordförande

Ansvarig utgivare WelshNytt och webb

Rigmor Långström

Vice Ordf

Resultatredovisning

Susanne Nilsson

Kassör

Lena Torstensson

Ödegårdsvägen 8
521 72 Slutarp

Sekreterare Postmottagare

Kaj Dahlborn

Ledamot Jakt

Jenny Höök

Ledamot Aktivitetsgrupper

Anna Helmersson

Ledamot Utbildning

Jennifer Botos

Suppleant 1
Utställning

Jenny Tenggren

Suppleant  2

Viltspår


IIris Pohjolainen

Utsedda av och underställda styrelsen:
Avelskommittén

Rigmor Långström

Medlemsregister *) OBS se info nedan

Svenska Kennelklubben 

LenaThorstensson, WSSK

Rasinformatör

Valphänvisare

Carina Dahlberg

Redaktör Welshnytt

Annica Jardmark

Höckerum, Solsidan

615 75 Ringarum

Webbadmin

Eva Frisk

Ansvarig Welshshopen

vakant

Valda och och underställda årsmötet:
Revisor, ordinarie

Ulf Dahlin


Revisor ordinarie

Mona-Lena Beckman


Revisor, suppleant

Eva Stackerud LundqvistRevisor, suppleant

Jan BerglundValberedning sammankallande

Anne Blomster Gunnarsson

+46706 984936


Valberedning ledamot

Margareta EdmanValberedning ledamot

Louise Tibell*) Svenska Kennelklubben (SKK) administrerar ditt medlemskap i WSSK.
Postadress: Svenska Kennelklubben, Medlemsservice, Box 771, 191 27 Sollentuna
Telefon: 08 – 795 33 44 (telefontider mån-fre kl 10-12 och 13-15)
E-post:medlem@skk.se