Kontakt

En rasklubb tillhörande Svenska Spaniel och Retrieverklubben

Kontakt


Här hittar du kontaktuppgifter till samtliga personer som är knutna till Wssk. Välkommen att kontakta oss!

Funktion

Namn

Epost

Telefon

Ordförande

Utställning

Ansvarig utgivare

Lotta Samuelsson

Vice ordförande, agility, utbildning, viltspår


Margareta Svedlund 

Kassör

Torbjörn Håkansson

Sekreterare Postmottagare

Ida Lilja

Box 5133, 311 05 Vinberg

Ledamot Avel

Birgitta Himreus

Ledamot Rallylydnad Lydnad Jaktprov

Jenny Höök

Suppleant 1 Aktivitetsgrupper

Susanne Andersson

Suppleant 2 Resultatredovisning

Susanne Nilsson

Utsedda av och underställda styrelsen:
Avels- och uppfödarkommitté

Birgitta Himreus, ansvarig
Susanne Andersson
Janne Gustavsson
Tina Ratkovich


Medlemsansvarig

Monica Seiron

Rasinformatör

Valphänvisare

Carina Dahlberg

Redaktör WelshNytt

Lotta Larsson


Webbadmin

Eva Frisk

Ansvarig Welshshopen

Torbjörn Håkansson


se ovan

Valda och och underställda årsmötet:
Revisor, ordinarie

Agneta Jonsson

0304-49002


Revisor ordinarie

Jane HultgrenRevisor, suppleant

Eva Stackerud LundqvistRevisor, suppleant

Jan BerglundValberedning sammankallande

Janne Gustavsson


Valberedning ledamot

Anne Blomster GunnarssonValberedning ledamot

Dan Axelsson