Avel

En rasklubb tillhörande Svenska Spaniel och Retrieverklubben

Avelsverksamhet


Under 2020 kommer vi påbörja en revidering av RAS - Rasspecifik Avelsstrategi,  för Welsh Springer Spaniel. Det görs ca vart 5:e år och är nu alltså dax igen.


Vi vill samla in synpunkter och kommentarer från hundägare och uppfödare för att alla som vill ska ha möjlighet att framföra sina åsikter och förslag gällande vår ras. 

Läs igenom RAS som finns att hitta HÄR 

Synpunkter kan skickas till avel@wssk.se

Sista datum att lämna in synpunkter är den 31 december 2020.

 

Mvh Avelsrådet

Info från Avels-och Uppfödarkommittén


Kontaktperson Birgitta Himreus.


Info 20 augusti 2020


Vi vill uppmuntra er Welshägare som har haft sjukdom av allvarligare sort att använda er av dokumentet "Inrapportering av hälsotillstånd" som ni hittar längre ner på denna sida. 

Varför?  Jo, för att många sjukdomstillstånd inte rapporteras eller registreras på klinik, därför blir det ett stort mörkertal. Det är viktigt att vi ser vad som våra Welshar kan drabbas av och kartlägga om det finns risk för att det blir ett framtida problem i vår ras. Sjukdomar kan alla raser drabbas av –  (även blandraser som ofta framställs som friskare ) och Welshen är i stort en mycket frisk och sund ras. Det vi vill jobba för är att föda upp så friska sunda hundar som möjligt och tillsammans fortsätta förvalta denna underbara ras på bästa sätt. Tack till er som har rapporterat- det handlar om våra hundars bästa och är inte riktat till att göra ner någon uppfödare, men att stärka varandra i gott samarbete.


SKK inför i höst nya rutiner för bokning och betalning av HD-röntgen som kan vara bra att känna till. 


Glaukom


Om ni är intresserade av att läsa på engelska, finns det läsning i denna artikel angående glaukom.

 

Beställ röntgenavläsning

Innan du bokar en tid hos veterinären för röntgenundersökning av din hunds höftleder eller armbågar, måste du beställa en avläsning av röngtenbilderna hos SKK. Det gör du via länken nedan och du kan göra det 12 månader innan undersökningen. Successivt under hösten och vintern kommer SKKs nya e-tjänst SKK Röntgenavläsning för leder tas i bruk. Som hundägare kommer du beställa och betala din hunds avläsning av röntgenundersökningen, INNAN du bokar tid hos veterinären. Kontrollera med din klinik innan vad som gäller, då inte alla kliniker är med från start utan ansluts allt eftersom. Mer info hos SKK, klicka HÄR

 


Info 8 juni 2018

WSSK:s avelsråd har kontaktat SKK med anledning av att resultatet från goniskopi inte hanteras likvärdigt över hela landet. Nu har följande svar kommit från Helena Skarp, chef enheten för avel och hälsa,SKK:


"Nedanstående text har skickats från SSVOs intygsgrupp till alla ögonveterinärer:


På förekommen anledning vill vi bringa klarhet i vad som gäller angående intygsskrivning i samband med ögonspegling och fr.a. gonioskopi


Enligt ECVOs manual skrivs ögonintyg för varje undersökt hund, som genomgått en fullständig ögonundersökning, vilket innebär ögonundersökning först av adnexa och därefter undersökning av ögats bakre och främre segment. Rutinmässigt undersöks adnexa under goda ljusförhållanden och med fokallampa.  Syn- och ögonreflexer och responser undersöks rutinmässigt. Därefter droppas vardera ögat med mydriatikum (t.ex. mydriacyl).  När pupillerna är väl dilaterade, används ett indirekt oftalmoskop och ett biomikroskop/spaltlampa för att undersöka ögats främre och bakre segment.


Andra undersökningsmetoder, som kan användas i samband med s.k. ögonspegling, är direkt oftalmoskopi, tonometri, gonioskopi samt ERG-undersökning. Dessa metoder är emellertid att betrakta som tillägg till ordinarie ögonundersökning.


Således ska inte ögonundersökningsformuläret användas till annat än när en fullständig ögonundersökning har utförts (enligt ovan).


Av praktiska skäl för SKK finns på det svenska ögonintyget en ruta (u.a.-rutan, Visar inga tecken på ärftlig ögonsjukdom), som markeras om inga ärftliga defekter upptäckts i samband med ögonundersökning.  Denna ruta finns inte på ECVO-intygen, som vi kommer att byta till.  I mellantiden fortsätter vi dock att fylla i den s.k. u.a.-rutan som vanligt om hunden genomgått en ögonspegling där indirekt oftalmoskop och spaltlampa använts och inga ögondefekter/sjukdomar upptäckts. Är det så att gonioskopi utförts i tillägg till ögonspeglingen kommer detta att kodas för sig. Man kan således markera hunden som u.a. i rutan för: Visar inga tecken på ärftlig ögonsjukdom (om inga problem upptäckts) och även markera t.ex. PLD 1/2-3/4.  SKK kommer då att koda u.a. för ögonspeglingen men även koda hunden som affekterad för PLD vad gäller gonioskopin."


Info 12 dec 2016

SKK har en lista på diagnoser där valpkullen inte förmedlas via tjänsten ”Köpa hund”. De diagnoser på avelsdjur där valparna inte förmedlas är inte offentlig och inte heller förankrad hos special eller rasklubbar. Vem/vilka som satt ihop listan, när den och av vem/vilka tagits och vilket underlag som ligger till grund för besluten arbetar vi på att få fram.


Dock vill vi informera om att det har kommit till vår kännedom att valpkullar vars ena förälder fått diagnosen kraftig PLD inte förmedlas via ”Köpa hund”. Vilka ytterligare diagnoser som omfattas av spärrlistan på ”Köpa hund” som kan drabba WSS vet vi tyvärr inte i dagsläget. //Avelskommittén