Avel

En rasklubb tillhörande Svenska Spaniel och Retrieverklubben

Avelsverksamhet

 

Info från Avels-och Uppfödarkommittén

 

Kommittén har följande sammansättning:

Eva Fabiansson-Johnsson (kommittéordförande)

Catarina Hultgren, Carina Arvidsson och Carsten Haven Sörensen.

Vid behov kan ytterligare personer adjungeras.

 

Info 12 dec 2016

SKK har en lista på diagnoser där valpkullen inte förmedlas via tjänsten ”Köpa hund”. De diagnoser på avelsdjur där valparna inte förmedlas är inte offentlig och inte heller förankrad hos special eller rasklubbar. Vem/vilka som satt ihop listan, när den och av vem/vilka tagits och vilket underlag som ligger till grund för besluten arbetar vi på att få fram.

 

Dock vill vi informera om att det har kommit till vår kännedom att valpkullar vars ena förälder fått diagnosen kraftig PLD inte förmedlas via ”Köpa hund”. Vilka ytterligare diagnoser som omfattas av spärrlistan på ”Köpa hund” som kan drabba WSS vet vi tyvärr inte i dagsläget. //Avelskommittén