Viltspår

Viltspår

KM VILTSPÅR 2024

KM VILTSPÅR 2023

Lördag 16 september samlades 16 ekipage i Vårsta sydost om Stockholm för 2023 års KM i viltspår. Vädret var verkligen med oss, solen sken och det var en varm höstdag. Flera av deltagarna hade tagit med sig någon anhörig så vi var totalt ca 25 personer. Det blev mycket trevligt welshprat. Vi slog läger vid Brosjöbadets grillplats där vi grillade hamburgare som WSSK bjöd på och fikade.

 

Spåren låg i ett friluftsområde vilket skapade problem för flera av hundarna, då det var mycket folk och hundar i rörelse och stigar gick kors och tvärs i spåren. Flera hundar misslyckades därför med uppgiften och det blev några utdelade nollor. Det var dock några som ändå lyckades väldigt bra och vi fick ihop en prispall där samtliga fick ett 1:a pris.

 

Årets klubbmästare blev SE VCH NO VCH AGHD1 AGD2 RLD N RLD F NW1 Okej's Baroness of Gala "Sessan". Ägare Margareta Svedlund.  

Sessan var också den äldsta hunden på årets KM med sina snart 10 år.

 

2:a SE VCH Clumbrolds Make the Mark "Wille". Ägare Kajsa Rosenkvist

3:a Solva Don Pasquale "Owen". Ägare Margareta Edman/Patrik Stjernling

4:a RLD N Geltman's Crown Green Bowls "Emmet". Ägare Eva Bergenhill

 

Domarens pris gick till SE U(U)CH SE VCH Yellows Guest in Caerleon "Blixten". Ägare Sara Althini

 

Motiverigen löd:

”Domarens pris går till Sara och Blixten. Detta för att uppmärksamma hennes fina attityd och förståelse för sitt egna ansvar under spårets gång. Hon förstod att hon hade en del av det totala priset idag, och att ha ett samarbete istället för ett eget tyckande om hur spåret borde gå. Inga bortförklaringar, ingen belastning på hunden, bara sin glada och härliga attityd till hunden och lärdom hon idag fick med sig, kan man inget annat göra än att ge henne Domarens pris.”

 

Vi tackar våra domare Lena Lundin och Fredrik Kennebäck som ville döma vårt KM. De hann även få i sig lite mat och fika innan dagen var slut.

 

Vi = Margareta Svedlund och Karin Bäck tackar alla för en trevlig dag! Nu lämnar vi över stafettpinnen till några andra inför 2024 års KM.

Årets klubbmästare SE VCH NO VCH AGHD1 AGD2 RLD N RLD F NW1 Okej's Baroness of Gala. Ägare Margareta Svedlund.

Pristagarna 1 - 4 från höger

KM VILTSPÅR 2022

Den 25 september var det KM i Viltspår, vi höll till i skogarna runt om i gamla Skaraborg.


Årets vinnare är:
1. Patrik Stjerling med Solva Don Pasqualle.
2. Lena Kruger med Smörsoppens Tummelisa
3. Nils Andersson med Grimmhills My name is Annie
4. Anna Helmersson med Welsh Wing Amazing and I know it


Domarnas pris gick till Janne Gustavsson och Heddychlon Sparvöga, lilla Sparvöga tog en egen liten tur i skogen, håller inte husse i linan ordentligt så kan det bli så när hunden är snabb i spåret.

GRATTIS till alla bra resultat och tack till alla som kom och deltog, vi hoppas att vi ses även nästa år.

Klubbmästare Viltspår 2022 
Patrik Stjerling med Solva Don Pasqualle

Welshen har ju en utmärkt nos, spårförmåga och arbetslust och är därför även mycket lämplig till eftersök av hjortvilt, dessa egenskaper bedöms vid viltspårprov.


Viltspårprov är till för att kontrollera hund och förares kunskaper i att söka efter skadat hjortvilt. Jaktlagstiftningen säger att en eftersökshund snabbt ska finnas tillgänglig vid ev skadeskjutning av hjortvilt och dessa hundar är också ovärderliga vid trafikolyckor där vilt är inblandade.


På viltspårprov finns två klasser - anlag och öppen. För att få starta i öppenklass måsta man först få godkänt i anlagsklass. Spåren är artificiella, d v s att blod har i förväg stämplats ut på en minst 600 meter lång sträcka. En domare följer med varje ekipage för att kontrollera bl.a. hundens noggrannhet, fart och förmåga att utarbeta tappter.


I anlagsklass ska spåret blodas 2–5 timmar före hundens start. I öppen klass ska spåret vara 12–24 timmar. I båda klasserna ska i samband med blodmarkeringen släpas skank av hjortvilt.


I öppen klass markeras 50–100 meter före spårslutet platsen för skottprövningen. Hunden sätts eller läggs, bunden eller obunden, vid markeringen. Domaren eller annan funktionär går cirka 15 meter från hunden i spårets längdriktning och avlossar där ett skott med hagelvapen eller startpistol 9 mm med knallammunition. Skotten ska skjutas i luften och ej i marken. Skytten återvänder till hunden. Domaren ska sedan visa i vilken riktning spåret går. Hunden ska under spårningsarbetet föras i spårlina vars längd inte får överstiga 10 meter.


Avståndet mellan hunden och förarens fattning på linan ska vara minst 5 meter. Vid svårframkomlig terräng får linan tillfälligt släppas eller fattas med kortare avstånd.


Under provet bedöms följande

Spårningsförmåga, tempo, självständighet och i öppen klass även skottreaktion. I både anlagsklass och öppen klass tillämpas kvalitetsbedömning. I anlagsklass bedöms hund som godkänd eller ej godkänd.

I öppen klass tilldelas hund första, andra, tredje eller intet pris (0). Särskilt god prestation med första pris kan av domare tilldelas hederspris (Hp).


Domaren ska efter bedömningen ge alla provdeltagare såväl muntlig som skriftlig kritik.

Detta gäller även hund som tilldelats 0 pris.

Här har hunden hittat sin klöv i spårslutet och föraren kan i lugn och ro lyssna på domarens synpunkter vid promenaden tillbaka.

Welshklubben utser Årets Welsh Viltspår årligen, se reglerna för detta här.


Viltspårsprov anordnas av en mängd jakthundsklubbar och man kan delta på vilken klubbs prov man önskar.


Spårproven arrangeras i två provformer - rörliga prov eller som ordinarie prov. Provreglerna och prissättningen är desamma på både formerna.


Läs mer om Viltspår på SSRKs sida

SKK Regler för Viltspår 2017 -2021Vinnarna av KM i Viltspår 2019 - läs mer HÄR!