Viltspår

Viltspårprov

ANMÄLAN görs via denna länk till SSRK Västra - klicka HÄR


VÄLKOMNA!

Welshen har ju en utmärkt nos, spårförmåga och arbetslust och är därför även mycket lämplig till eftersök av hjortvilt, dessa egenskaper bedöms vid viltspårprov.


Viltspårprov är till för att kontrollera hund och förares kunskaper i att söka efter skadat hjortvilt. Jaktlagstiftningen säger att en eftersökshund snabbt ska finnas tillgänglig vid ev skadeskjutning av hjortvilt och dessa hundar är också ovärderliga vid trafikolyckor där vilt är inblandade.


På viltspårprov finns två klasser - anlag och öppen. För att få starta i öppenklass måsta man först få godkänt i anlagsklass. Spåren är artificiella, d v s att blod har i förväg stämplats ut på en minst 600 meter lång sträcka. En domare följer med varje ekipage för att kontrollera bl.a. hundens noggrannhet, fart och förmåga att utarbeta tappter.


I anlagsklass ska spåret blodas 2–5 timmar före hundens start. I öppen klass ska spåret vara 12–24 timmar. I båda klasserna ska i samband med blodmarkeringen släpas skank av hjortvilt.


I öppen klass markeras 50–100 meter före spårslutet platsen för skottprövningen. Hunden sätts eller läggs, bunden eller obunden, vid markeringen. Domaren eller annan funktionär går cirka 15 meter från hunden i spårets längdriktning och avlossar där ett skott med hagelvapen eller startpistol 9 mm med knallammunition. Skotten ska skjutas i luften och ej i marken. Skytten återvänder till hunden. Domaren ska sedan visa i vilken riktning spåret går. Hunden ska under spårningsarbetet föras i spårlina vars längd inte får överstiga 10 meter.


Avståndet mellan hunden och förarens fattning på linan ska vara minst 5 meter. Vid svårframkomlig terräng får linan tillfälligt släppas eller fattas med kortare avstånd.


Under provet bedöms följande

Spårningsförmåga, tempo, självständighet och i öppen klass även skottreaktion. I både anlagsklass och öppen klass tillämpas kvalitetsbedömning. I anlagsklass bedöms hund som godkänd eller ej godkänd.

I öppen klass tilldelas hund första, andra, tredje eller intet pris (0). Särskilt god prestation med första pris kan av domare tilldelas hederspris (Hp).


Domaren ska efter bedömningen ge alla provdeltagare såväl muntlig som skriftlig kritik.

Detta gäller även hund som tilldelats 0 pris.

Här har hunden hittat sin klöv i spårslutet och föraren kan i lugn och ro lyssna på domarens synpunkter vid promenaden tillbaka.

Welshklubben utser Årets Welsh Viltspår årligen, se reglerna för detta här.


Viltspårsprov anordnas av en mängd jakthundsklubbar och man kan delta på vilken klubbs prov man önskar.


Spårproven arrangeras i två provformer - rörliga prov eller som ordinarie prov. Provreglerna och prissättningen är desamma på både formerna.


Läs mer om Viltspår på SSRKs sida

SKK Regler för Viltspår 2017 -2021Vinnarna av KM i Viltspår 2019 - läs mer HÄR!