Aktiviteter

En rasklubb tillhörande Svenska Spaniel och Retrieverklubben

Aktiviteter

På denna sida presenteras årets aktiviteter inom klubben. Här kan du lätt följa vidarelänkning till anmälningsförfarande, PM och ev resultat. Fler aktiviteter kan tillkomma och för fylligare information så besök alltid

sidan för att hålla dig ajour. Mycket står också i klubbtidningen WelshNytt och i vår Nyhetsblogg.

 

WSSK ute i landet

Klubben har delegerat ut ansvaret för de regionala hundägaraktiviteterna till sina aktivitetsgrupper. Här hittar du mängder med sysslesättning ihop med din hund och tillsammans med likasinnande. Klicka på knappen!

Samarbete mellan spanielklubbarna i SSRK

Beslut är taget mellan alla spanielklubbar, att medlemmar skall ha fri tillgång till verksamhet (träningstillfällen, kurser m.m.) som anordnas av de enskilda rasklubbarna. Detta utan krav på medlemskap i den arrangerade klubben.

Gäller inte årsmöte, utställning och klubbmästerskap. I händelse av överteckning skall den arrangerade

klubbens medlemmar ha företräde.