Klubbinfo

En rasklubb tillhörande Svenska Spaniel och Retrieverklubben

Klubbinformation

Styrelse väljs vid klubbens årsmöte. Ordföranden är den enda som väljs direkt för sitt uppdrag medan övriga väljs till ledamöter respektive suppleanter. Styrelsen konstituerar sig efter årsmötet där man beslutar vilken verksamhet/område var och en ska handlägga. Hela styrelsen är ansvarig för hela verksamheten. Även revisorer och valberedning väljs årsmötet. Stadgarna anger hur styrelsen ska arbeta och hur verksamheten ska bedrivas.


Vilka som sitter i styrelsen just nu och vilka som i övrigt är medarbetare i klubben kan du se genom att klicka på denna knapp.

Årsmötet 2020 är uppskjutet pga coronapandemin 


Enligt SKKs regler kan klubbar med under 3000 medlemmar under vissa villkor få dispens att skjuta upp 2020 års årsmöte till 2021. WSSK har vid styrelsemöte därför tagit beslut om att göra detta. Den sittande styrelsen från 2019 fortsätter tills vidare men kommer att konstituera om sig i augusti. 


Samtliga handlingar avseende verksamheten 2019 och plan för 2020 som skulle presenterats på årsmötet 2020, se nedan.

PROTOKOLL OCH HANDLINGAR


Läs protokollen!

För att förstå vad som händer i klubben och vilka beslut som ligger till grund för detta, är det en nödvändighet att studera protokollen. Medlemmar har alltid rätt att få läsa styrelsens protokoll men det är styrelsen själv som avgör om protokollen ska finnas på webben. WSSK styrelsen har sedan många år tillbaka valt denna öppenhet. Underlag för beslut och ärenden är däremot inte tillgängliga för andra än styrelsen.


Klicka på knapparna nedan för att ta del av de senaste samt äldre handlingar som protokoll, verksamhetsberättelser, avelsrapporter, stadgar mm.

För att kunna läsa dokumenten måste du har Acrobat Reader installerad - för dator klicka på denna ikon:

För att kunna läsa dokumenten i mobil eller surfplatta måste du också ha Acrobat Reader. Ladda ner från Apple Store (iPhone) eller Google Play butik (Android).

Vår webbsida använder cookies. Genom att fortsätta accepterar du att vi använder detta.

Acceptera