Klubbinfo

En rasklubb tillhörande Svenska Spaniel och Retrieverklubben

Klubbinformation

Styrelse väljs vid klubbens årsmöte. Ordföranden är den enda som väljs direkt för sitt uppdrag medan övriga väljs till ledamöter respektive suppleanter. Styrelsen konstituerar sig efter årsmötet där man beslutar vilken verksamhet/område var och en ska handlägga. Hela styrelsen är ansvarig för hela verksamheten. Även revisorer och valberedning väljs årsmötet. Stadgarna anger hur styrelsen ska arbeta och hur verksamheten ska bedrivas.

 

Vilka som sitter i styrelsen just nu och vilka som i övrigt är medarbetare i klubben kan du se genom att klicka på denna knapp.

AKTUELLT FRÅN STYRELSEN

 

Welsh Springer Spanielklubbens Klubbmöte 2018

 

WSSK kallar till sitt ordinarie årsmöte 2018 som äger rum den 25 mars kl 13.00 på Margretetorps Gästgivargård, Hjärnarp. Då klubben bjuder på kaffe behöver vi din föranmälan, maila till ordf@wssk.se

 

Varmt välkomna!

 

Aktuella handlingar, se nedan.

PROTOKOLL OCH HANDLINGAR

 

Läs protokollen!

För att förstå vad som händer i klubben och vilka beslut som ligger till grund för detta, är det en nödvändighet att studera protokollen. Medlemmar har alltid rätt att få läsa styrelsens protokoll men det är styrelsen själv som avgör om protokollen ska finnas på webben. WSSK styrelsen har sedan många år tillbaka valt denna öppenhet. Underlag för beslut och ärenden är däremot inte tillgängliga för andra än styrelsen.

 

Nedan finner du protokoll från innevarande år. Klicka på knappen nedan för att ta del av äldre handlingar som protokoll, verksamhetsberättelser, avelsrapporter mm.

2018 styrelse och årsmöte

15 februari

För att kunna läsa dokumenten måste du har Acrobat Reader installerad - för dator klicka på denna ikon:

För att kunna läsa dokumenten i mobil eller surfplatta måste du också ha Acrobat Reader. Ladda ner från Apple Store (iPhone) eller Google Play butik (Android).