Klubbinfo

En rasklubb tillhörande Svenska Spaniel och Retrieverklubben

Klubbinformation

Styrelse väljs vid klubbens årsmöte. Ordföranden är den enda som väljs direkt för sitt uppdrag medan övriga väljs till ledamöter respektive suppleanter. Styrelsen konstituerar sig efter årsmötet där man beslutar vilken verksamhet/område var och en ska handlägga. Hela styrelsen är ansvarig för hela verksamheten. Även revisorer och valberedning väljs årsmötet. Stadgarna anger hur styrelsen ska arbeta och hur verksamheten ska bedrivas.


Vilka som sitter i styrelsen just nu och vilka som i övrigt är medarbetare i klubben kan du se genom att klicka på denna knapp.

WSSK:s årsmöte 2021 flyttas från 21 mars till en tredagarsperiod den 31 mars - 2 april 


WSSKs årsmöte genomförs i år på distans som ”digitalt förenklat årsmöte” och pågår 31 mars-2 april. Du deltar genom att någon gång under mötestiden avge dina röster. Du kan läsa mer om mötesformen på SKK.se 


Deltagande vid mötet är endast möjlig för medlemmar i WSSK som haft ett gällande medlemskap den 28 februari 2021 och har korrekt mejladress registrerad hos klubben. Om du vill registrera eller ändra din mejladress – kontakta medlemsregistret@wssk.se snarast, dock senast en vecka innan årsmötet. Samtliga medlemmar som uppfyller dessa kriterier kommer före mötets öppnande att få en inbjudan att delta skickad till sin e-postadress.

Årsmötet 2020 är uppskjutet pga coronapandemin 


Enligt SKKs regler kan klubbar med under 3000 medlemmar under vissa villkor få dispens att skjuta upp 2020 års årsmöte till 2021. WSSK har vid styrelsemöte därför tagit beslut om att göra detta. Den sittande styrelsen från 2019 fortsätter tills vidare men kommer att konstituera om sig.

PROTOKOLL OCH HANDLINGAR


Läs protokollen!

För att förstå vad som händer i klubben och vilka beslut som ligger till grund för detta, är det en nödvändighet att studera protokollen. Medlemmar har alltid rätt att få läsa styrelsens protokoll men det är styrelsen själv som avgör om protokollen ska finnas på webben. WSSK styrelsen har sedan många år tillbaka valt denna öppenhet. Underlag för beslut och ärenden är däremot inte tillgängliga för andra än styrelsen.


Klicka på knapparna nedan för att ta del av de senaste samt äldre handlingar som protokoll, verksamhetsberättelser, avelsrapporter, stadgar mm.

För att kunna läsa dokumenten måste du har Acrobat Reader installerad - för dator klicka på denna ikon:

För att kunna läsa dokumenten i mobil eller surfplatta måste du också ha Acrobat Reader. Ladda ner från Apple Store (iPhone) eller Google Play butik (Android).