Valphänvisningspolicy

Valphänvisningspolicy

Reviderad policy, utlagd 2019-10-10


Uppfödaren/na skall ha varit medlem i WSSK oavbrutet ett år för att få valphänvisning, samt vara medlem i SKK och/eller SSRK.


Då samtliga innehavare av ett kennelnamn har lika juridiskt ansvar måste samtliga innehavare av kennelnamnet vara medlemmar i WSSK under minst ett oavbrutet år.


WSSK förutsätter att man som uppfödare är väl förtrogen med och följer gällande Djurskyddslagstiftning, SKKs grundregler och hälsoprogram, SKKs avelspolicy och WSSKs avelspolicy och avelsstrategi i RAS (Rasspecifik Avelsstrategi)samt även är väl förtrogen med rasens standard och dess rastypiska mentalitet.


För förmedling av valpkull gäller:


* Föräldradjuren skall vara röntgade på höftlederna med normala höftleder,

det vill säga A eller B.


* För utländska avelhundar gäller motsvarande resultat i det egna landet (för icke-FCI länderna UK och USA gäller 5/5 eller under, respektive OFA excellent eller normal).

Kopia på resultatet skall bifogas ansökan.


* Föräldradjuren skall vara officiellt ögonlysta före parning och tidigast vid 1 års ålder. Ögonlysningen får inte vara äldre än 3 år vid parning och resultatet skall följa WSSks ögonpolicy.

Anmärkning på ögonlysningsprotokollet som inte ger OK ska tydligt noteras av bedömande veterinär.

T ex Distichiasis ska det stå typen av ögonhår- hårda eller mjuka, samt enstaka eller flertal. Om veterinär inte fyllt i på ett korrekt sätt kommer inte kullen kunna förmedlas, eller så dröjer förmedling onödigt länge innan korrigering är gjord. Om anmärkning noterats och ska åtföljas av omkoll- då är det senaste resultatet som gäller.


* För utländska avelshundar gäller motsvarande resultat i det egna landet. Kopia på utländska resultat skall bifogas ansökan.


* För hund som fyllt 7 år och ögonlyses med resultat utan anmärkning krävs inte någon ytterligare ögonlysning.


* Önskvärt är att gonioskopiundersökning utförts på båda föräldradjuren. Resultatet skall vara officiellt registrerat. För utländska hundar skall kopia på undersökningen bifogas ansökan.


För tik gäller dessutom följande:


* Skall vara minst 2 år vid parningstillfället


* Om tiken fyllt 7 år skall friskintyg, utfärdat i enlighet med SKKs regelverk, bifogas anmälan. Intyget skall vara utfärdat före parning.


Valphänvisningens rutiner

* Fyll i anmälan och skicka till ansvarig handläggare för valphänvisning, se adress nedan alt. fyll i anmälan, underteckna, scanna och maila till valp@wssk.se


* Fyll i anmälningsblanketten korrekt! Ofullständigt ifylld blankett skickas tillbaka.


* Kopia på ögonlysning och HD resultat samt eventuella resultat av gonioskopiundersökning skall bifogas för utländska hundar där resultatet inte finns publicerat på SKKs Hunddata.


* Betala avgiften för hänvisningen om 210 kr på WSSKs pg. 46 05 80 - 4. Kullen förmedlas ej förrän avgiften är betald. Sänd gärna med kvitto eller kvittokopia på inbetalningen så går införandet snabbare, kan också mailas.


Detta ingår i avgiften

* Automatisk hänvisning av valpkullen fr o m anmälningsdatumet t o m 10 veckor ålder.


* Automatiskt införande under tiden för hänvisning på klubbens hemsida www.wssk.se Behandlingstiden för ärendet/ansökan är ca 14 dagar


* WSSKs folder att dela ut till dina valpköpare.


KOM IHÅG

att ringa ansvarig handläggare och meddela födelsedatum och valpantal inom 14 dagar från födelsedatumet.

Görs inte detta plockas kullen ur hänvisningen 14 dagar efter beräknat födelsedatum.


* Valphänvisning sker fr o m anmälningsdatum t o m det att valparna är 10 veckor.


* Därefter går det att förlänga, om nödvändigt, med ytterligare en period av 3 veckor utan extra kostnad om denna begärs innan utgångsdatum.


* Inför varje ny period ska uppfödaren meddela antalet valpar som finns kvar. Valpkullen kan hänvisas på detta sätt till 6 månaders ålder.


* Om uppfödaren ej hör av sig inom 3 veckor plockas kullen automatiskt bort från valphänvisningen.


* Har kullen plockats ur valphänvisningen efter hänvisningstidens utgång utgår ny avgift på 100:- om kullen skall återinföras.


* Kom ihåg att meddela när valparna är sålda.


Observera att du inte kan skicka in din anmälan elektroniskt eftersom du måste underteckna med din namnteckning att du tagit del av samtliga regler och bestämmelser.


Styrelsen för WSSK

Skickas till

ansvarig handläggare WSSKs valphänvisning

och omplaceringsservice


Carina Dahlberg

Möllevägen 49

218 51 Klagshamn

Tel 040-468212,

0739-78 38 80

Telefontid efter kl.18.00

valp@wssk.se

Avgiften inbetalas på WSSKs pg 46 05 80 - 4