Omplaceringsregler

OmplaceringsreglerRegler för omplacering att gälla from 2012.08-01


Omplacering av hundar över 6 månader


För omplacering gäller följande villkor:


1. Detta är en service för medlemmar


2. Hunden ska ”annonseras” med sitt registrerade namn + reg. nummer


3. Överlåtaren tar ansvar för att lämna rätt uppgifter om hälsostatus samt övrig information som kan vara av vikt för omplaceringen.


4. Hunden skall vid överlåtelsen levereras med giltigt veterinärintyg (högst sju dagar) samt köpekontrakt.


Omplaceringen kostar 200:- för 10 veckor. Därefter går det att förlänga om nödvändigt med ytterligare en period utan kostnad om denna begärs innan utgångsdatum.


Skickas till ansvarig handläggare WSSKs valphänvisning och omplaceringsservice


Carina Dahlberg

Möllevägen 49

218 51 Klagshamn

Tel 040-468212, 0739-78 38 80

Telefontid efter kl.18.00

valp@wssk.se


Avgiften inbetalas på WSSKs pg 46 05 80 - 4