Club Show 2018

En rasklubb tillhörande Svenska Spaniel och Retrieverklubben