Jakt

En rasklubb tillhörande Svenska Spaniel och Retrieverklubben

Jakt

STORT GRATTIS!

till Susanne Andersson med Moa, Lentigas Aiko, som blivit godkänd på Nybörjarprov A. Vi hurrar och lyfter på hatten då Moa är den första welsh som blivit det. Bra jobbat!

Då har 2018 års första KM i WSSK gått av stapeln i Bettna och vi har vår första Klubbmästare för året. På vårt nybörjarprov B som även är KM så hade vi i år fyra startande welshar, varav två debutanter på KM och en av dessa var även debutant på jaktprov. Morgonen startade med oroande moln och strax innan samling föll även de första dropparna regn. Dessa droppar var dock få och vi hade uppehåll ända fram tills dess att domaren och provledaren sammanställde dagens bedömning.


Efter sammanställningen har vi den stora glädjen att utnämna "Zelda" tillsammans med sin matte Annika Wibergh till klubbmästare. Tyvärr räckte övriga welshekipage inte till idag utan vi önskar er lycka till i träningen till nästa år och nästa nybörjarprov B. Vi hade även ytterligare tre ekipage med Engelsk Springer Spaniel till start, varav två erhöll godkänt. För fullständiga resultat se http://www.sbktavling.se/klass/89333/resultat


Vi ska givetvis även tacka vår eminente domare, Petra Johansson som gav våra startande bra stöd och goda tips, stort tack till Karl Johan Sundin som stod för ett hundraprocentigt skytte. Vi tackar även Henrik & Caroline Boman för möjligheten att vara på era marker i Fågelsund, Bettna.


Torbjörn & Janne

Grattis Zelda

och Annika Wibergh

- Klubbmästare i jakt!

Remiss gällande förslag till förändringar i jaktprovsbestämmelser för spaniel låsningsperioden 2022-2026


WSSK har fått möjlighet att yttra sig rörande föreslagna förändringar i jaktprovsreglerna i kommande låsningsperiod. Styrelsen ger härmed WSSKs medlemmar möjligheten att komma in med synpunkter rörande presenterat förslag från SSRKs huvudstyrelse. För att få en god överblick över remissen och presenterade förslag till förändringar läses SSRKs skrivelse först och därefter bilagorna, yttrandet behöver dock inte avgränsas till synpunkter på presenterade förslag till förändringar utan det är fritt för var och en att komma med synpunkter på regelverket i sin helhet.


Eventuella yttranden ska vara styrelsen tillhanda via jakt@wssk.se senast den 20 september 2018.


SSRK remissförslag regelrevidering


Bilaga 1 remiss spanieljaktprovsregler


Bilaga 2 remiss spanieljaktprovsregler

Jakt med Welsh Springer Spaniel


En Welsh springer spaniel är en stötande och apporterande fågelhund och användes huvudsakligen till jakt från början.

 

Spanielns arbetsuppgifter omfattar att finna vilt, stöta upp det så att jägaren kan skjuta det.

 

Söket ska vara snabbt och intensivt, och hunden får inte väja för det hinder vegetationen utgör. Samtidigt ska den vara inom hagelavstånd, d v s den ska vara inom en radie på 20-25 meter från jägaren.

 

När den stött upp viltet ska den förhålla sig lugn under uppflog och skott, för att därefter snabbt och entusiastiskt apportera in bytet till jägaren. Alla som någon gång tränat hund, förstår lätt vilka krav detta arbete ställer på hunden.

Samma egenskaper som format rasens ursprungliga ändamål har gjort welshen till den uppskattade sällskaps-, familj- och sporthund den är idag, med egenskaper som intelligens, samarbetsvilja och lättlärdhet. Det är därför mycket viktigt att alltid värna om rasens ursprungliga egenskaper.

 

Avsikten med att arrangera jaktprov är att bedöma och värdera hundarnas rastypiska jaktegenskaper. Det ger en bra grund i det fortsatta avelsarbetet.

Först söka rätt på viltet, en tryckande fågel eller kanske kanin.

Vid uppflog och skott skall hunden

förhålla sig stilla och vänta.

Och när viltet är fällt, ska det  snabbt in till föraren.

Även apportering i vatten, ska en spaniel klara utan problem.

Är du intresserad av jakt så gå gärna med i gruppen Jakt med Welsh på Facebook.